Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Burgerlijk Armbestuur, sinds 1930 Maatschappelijk Hulpbetoon, (1893) 1918-1944

Omschrijving

Inventarisnummer 9 bevat notulen van vergaderingen uit de jaren 1938-1944. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken uit de jaren 1937-1944 zijn te vinden onder inventarisnummers 26-43, waaronder stukken inzake leveren en ontvangen van levensmiddelen, brandstof. Inventarisnummers 84-88 bevatten jaarverslagen en stukken houdende gegevens voor het opstellen van de jaarverslagen en voor het CBS, 1918-1944. Mogelijk bevindt zich in genoemde inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 258 - Voorstel om aan gezinnen zonder gewone steun, steun in natura te geven, 1940. NB. Dit betreft gezinnen van wie de vader niet in Duitsland wil werken en die daarom geen gewone steun van Maatschappelijk Hulpbetoon mogen ontvangen.

    Thema's

  • 259 - Rapporten betreffende de regeling van steunverlening aan gezinnen waarvan de vader in Duitsland werkt, 1941

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers