Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Burgemeestersverklaringen ‘40-’45

Omschrijving

Op 31 maart 1947 stuurde de chef van de Generale Staf van de sectie C VIII Krijgsgeschiedenis van het Ministerie van Oorlog een brief naar alle burgemeesters in Nederland. Toegevoegd waren een tweetal formulieren met het verzoek deze ingevuld te retourneren. Het ene formulier bevatte vragen betreffende details over de bezetting, zoals precieze datum en tijdstip waarop deze in de betreffende gemeente was begonnen, nationaliteit en aard van de eenheden, de eventuele beschadigingen die tijdens de bezetting waren toegebracht aan de bruggen in de gemeente en locaties van de laatste rustplaatsen van gesneuvelde Duitse en geallieerde militairen. Het tweede formulier concentreerde zich op de bevrijding. Gevraagd werd naar de exacte bevrijdingsdatum van de gemeente en gegevens over verzetsdaden en -helden. Bijna alle burgemeesters stuurden de formulieren ingevuld terug in 1947; een enkeling volgde in 1948.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid