Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Bureau Zuiveringsaangelegenheden en taakopvolgers van het Ministerie van Financiën, (1936) 1945-1975 (1989) GEANONIMISEERD

Omschrijving

Het archief bevat de archiefbescheiden gevormd door de secretaris van het Bureau Zuiveringsaangelegenheden van het Ministerie van Financiën.

Het archief bevat grotendeels de dossiers aangelegd ter uitvoering van de maatregelen zoals genoemd in het Zuiveringsbesluit 1945. De in deze inventaris opgenomen zuiveringsdossiers hebben betrekking op de zuivering van ambtenaren van het Ministerie van Financiën, de Douane Recherche Afdeling en het voormalig Departement voor Bijzondere Economische Zaken. Naast individuele zuiveringsdossiers zijn een aantal dossiers opgenomen die betrekking hebben op beleidsaspecten met betrekking tot de zuivering en het (eventueel) hierop volgend rechtsherstel. Zie ook de lijst met verwante archieven op pagina 12 van het inventaris

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid