Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Bureau Massavoeding van het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, afdeling Leiden, 1944-1945 (1948)

Omschrijving

Het rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd, afdeling Voedingsvraagstukken, onderafdeling Massavoeding was een bureau van het departement van Landbouw en Visserij te Den Haag. Onder dit rijksbureau ressorteerden de provinciale voedselcommissaris in de provincie Zuid-Holland en diens vertrouwensmannen: de regionale en plaatselijk leiders en de inspecteurs van het bureau Massavoeding. Het bureau voor Leiden (en omgeving) zetelde op het adres Breestraat 125 en de directeur was sedert eind september 1944 de heer W.A. Kasteleyn. Hij ontving de aanwijzingen voor het vrijgeven van voedsel van de regionaal leider, die ook zetelde in de Breestraat 125. De taak van het Bureau Massavoeding omvatte onder meer de keuze van de keukens en de grondstoffeninkoop. De bereiding va het voedsel geschiedde op de door het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd te Den Haag voorgeschreven wijze. Het toezicht op het verwerken van de grondstoffen tot de gevraagde porties en de distributie van de maaltijden werd gedaan door het bureau Massavoeding. Het voedsel werd in Leiden uitgedeeld op 20 (later 27) uitdeelposten. ER waren 27 uitreikposten van bonnen. Het aantal deelnemers aan de massavoeding was in de week van 19-25 november 1944 18.440 en liep op tot 56.600 in de week van 11-17 februari 1945. 12 maart 1945 werd de voeding aangevuld door zendingen van het Zweedse Rode Kruis, die in de haven van Delfzijl werden gelost. Ook de distributie van dit voedsel werd verzorgd door het bureau Massavoeding evenals de distributie van de grote hoeveelheden levensmiddelen die door de geallieerde vliegtuigen werden afgeworpen op vliegveld Valkenburg met ingang van 29 april 1945.

Het archief bevat onder andere informatie over: de organisatie van het Bureau Massavoeding (waaronder personeel); gebouw en voorzieningen (waaronder brandstof); financiƫn; de (werkzaamheden van de) verschillende keukens en vervangingskeukens; de voedselbereiding; distributie en vervoer (bevoorrading); voedsel- en bonnenverstrekking (uitdeelposten van voedsel, uitreikposten van bonnen, bonloze voedselverstrekking; samenwerking met het Rode Kruis; airdroppings door de geallieerden. Zie ook: Archief van de Stichting Verzorgingsraad voor Leiden, 1944-1951 (archiefblok 257)!

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers