Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Bureau Antecedentenonderzoek (BURAM), 1945-1960

Omschrijving

Het Bureau Antecedentenonderzoek Ministerie van Uniezaken en Overzeese Rijksdelen (BURAM) werd opgericht in 1946. De taak van het BURAM bestond uit het checken van de antecedenten van mensen die naar de koloniën vertrokken of daar leefden en het doorgeven van deze informatie aan diverse autoriteiten en het verzamelen van informatie over politieke activiteiten in Nederlands-Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen. Het bureau werd in 1959 geliquideerd en de taken overgedragen aan de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) en het ministerie van Justitie. Het grootste deel van het archief bestaat uit persoonsdossiers van mensen wier antecedenten zijn onderzocht door het BURAM. Daarnaast bevat het archief documentatie over de zuiveringen in de koloniën en gegevens over NSB'ers die in Suriname en in Ngawi in Oost-Java waren geïnterneerd.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid