Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Bureau Afwikkeling Bezoldiging 1940-1945 van de Hoofdafdeling Intendance en Administratie van de Koninklijke Marine

Omschrijving

Dit archief heeft betrekking op de bezoldiging van het marinepersoneel (Tweede Wereldoorlog).

De stukken betreffen aldus o.a. de verrekening van na de invasie uitgekeerde gelden, uitbetaling aan echtgenoten van militairen die in Japanse krijgsgevangenschap zijn, uitkeringen uit de Zeemanspot en correspondentie met instanties (Nationaal Steunfonds, Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers). Een groot gedeelte van het archief betreft persoonsdossiers met betrekking tot de onderduikperiode in Nederland en de rehabilitatie van Indische oorlogsslachtoffers. Ten slotte zijn enkele stukken opgenomen van de Hoofdintendance Zeemacht en voorlopers en van het Afwikkelingsbureau van het Ministerie van Defensie.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers