Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Brandweer van 's-Gravenhage

Omschrijving

De brandweer had als taak het materieel van de in 1936 opgerichte Luchtbeschermingsdienst (LBD) te onderhouden. Belangrijke Haagse gebouwen kregen brandblusinstallaties en permanente bewaking. De brandweer zorgt voor het onderhoud van de installaties en en geeft instructies aan het LBD-personeel. Ook de opleiding van personeel van bedrijfsbrandweerploegen, kwam voor rekening van de brandweer. In Den Haag waren politie en brandweer samengevoegd. Op last van de Duitse bezetter werd in 1941 de samenvoeging ongedaan gemaakt. In maart 1944 werd de Haagse brandweer organiek met terugwerkende kracht ingedeeld bij Staatsbrandweerpolitie. Brandweerzorg werd een politieaangelegenheid en het beroepsbrandweerpersoneel kreeg politierangen en de status van staatsambtenaar.
De sterkte van brandweerkorps wordt ernstig aangetast wanneer bij razzia's in november 1944 brandweermannen van jonger dan veertig jaar worden weggevoerd naar Duitsland. Bovendien werd ook een deel van het materieel meegenomen. Oorlogshandelingen zorgen voor een sterke toename van het aantal branden in de stad. De grootste brand doet zich voor op 3 maart 1945 na een vergissingsbombardement van het Bezuidenhout door geallieerde bommenwerpers. Niet alleen zijn er veel slachtoffers te betreuren, ook een groot aantal percelen (ruim 2000) gaat verloren.

Het archief bevat correspondentie, jaarverslagen, circulaires, personele stukken, dag- en nachtrapporten, etc.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers