Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Brabantia Nostra, 1935 - 1974

Omschrijving

Brabantia Nostra werd in 1935 opgericht als tijdschrift met de bedoeling om van het lang achtergestelde gewest Brabant weer de kern te maken van de Nederlanden. In 1938 werd Brabantia Nostra verbreed tot een beweging met plaatselijke kringen (met op haar hoogtepunt ca. 1000 leden). Onder leiding van de propagandist Jef de Brouwer wilde men zo een ruimer publiek bereiken. De oorlog onderbrak de vele activiteiten die vanuit Tilburg werden ondernomen. In 1942 werd de uitgave van het tijdschrift gestaakt, na de weigering om zich in te schrijven in de Kultuurkamer. Na de Tweede Wereldoorlog heeft Brabantia Nostra niet meer het succes gekend van haar korte vooroorlogse bestaan, hoezeer ook dr. P.C. de Brouwer het gedachtengoed bleef uitdragen.

Het archief bevat betreffende de oorlogsjaren voornamelijk notulen, correspondentie en stukken betreffende het eigen tijdschrift en diverse andere tijdschriften.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers