Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Borst, J.G.G.

Omschrijving

Borst (1902-1975) maakte tijdens de bezetting deel uit van het Centrum van de illegale artsenorganisatie Medisch-Contact. Verder was hij secretaris van het landelijke Hooglerarencontact en voorzitter van het Amsterdamse Hooglerarenverzet. Ook was hij lid van het Amsterdamsch Werk Comité, een onderdeel van de Groote Advies-Commissie der Illegaliteit. Dit Comité verstrekte adviezen aan het Militair Gezag over het samenstellen van commissies voor de verschillende secties van deze organisatie. Zie voor het Hooglerarenverzet ook archief J. Oranje (186 b).

Naast stukken op het gebied van het Artsen- en Hooglerarenverzet, universiteiten en studenten in het algemeen e.d., bevat de onderhavige collectie tevens een hoeveelheid documenten met betrekking tot o.m. de voedselvoorziening na de bevrijding, het Rode Kruis en de zuivering. Dit archief bevat informatie over verzetsgroepen, hogescholen, onderwijs, honger, voeding, Jan van Dam.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen