Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Bolten, P.J.

Omschrijving

Petrus Johannes Bolten (1917-2002) was ambtenaar bij de gemeentesecretarie in het Noord-Hollandse dorp Ursem. Tijdens de bezetting was hij plaatselijk leider van de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. Sinds 1942 werkte hij onder meer samen met de familie Schipper uit Spanbroek. Op 6 juni 1944 dook hij met zijn jonge gezin onder. Sindsdien richtte hij zich volledig op zijn illegale werk voor onder meer de Binnenlandse Strijdkrachten.

Hij was adjudant van de Commandant Afwerpterreinen benoorden het IJ, co-commandant van een afwerpterrein in de Wogmeer (in verband met dit droppingfield vond de "slag op Rustenburg" plaats), koerier onder andere voor het overbrengen van gedropte agenten, medewerker van de Centrale Inlichtingen Dienst, braintrust-rapporteur voor de Gewestelijk Commandant in gewest XI.

Een beknopt curriculum vitae van P.J. Bolten bevindt zich in inventarisnummer 1.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid