Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Beauftragte für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion

Omschrijving

De functie van de Beauftragte für die Niederlande des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion, R. Fiebig, had weinig vaste vorm tussen de grote bureaus van de Rüstungsinspektion (archief 92b), de Abteilung Gewerbliche Wirtschaft en de Zentralauftragsstelle (archief 93). Zijn taak was voornamelijk: bemiddelen bij het onderbrengen van Duitse orders. In de loop van de bezetting vervulde hij een tiental verschillende functies, verving de vaak afwezige Generalkommissar Fischböck en was door zijn voorzitterschap van de Rüstungs- und Beschaffungskommission sinds het voorjaar van 1944 de meest vooraanstaande functionaris in Nederland op het gebied van de industriële productie en de arbeidsinzet.

Van Fiebig's eigen archief is niets bewaard gebleven. Kennelijk heeft hij met zorg op de vernietiging toegezien. Ook van de Aussenstellen bleef practisch niets bewaard, de enige uitzondering van belang wordt gevormd door het archief van de Aussenstelle Limburg, dat in Maastricht in beslag is genomen. Dit vormt ook het hoofdbestanddeel van hetgeen bij deze beschreven wordt. Op zichzelf is het niet van groot belang, maar het geeft een indruk van het werk der Aussenstellen en Prüfungskommissionen. Verreweg het belangrijkst is de collectie circulaires van Fiebig, die uit dit archief en uit verspreide bronnen kon worden opgebouwd. Niet bijzonder belangrijk, maar toch wel curieus, is de verzameling stukken uit het archief van de Aussenstelle Limburg over de ingebruikneming van grotten in de Zuid-Limburgse heuvels voor huisvesting van geëvacueerde Duitse industrieën. Dit archief bevat informatie over economie, bezettingspolitiek, Duits bestuur.

Thema's

Indeling

  • Duitse instellingen en personen tijdens de bezetting in Nederland