Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Bakker, M.C.

Omschrijving

De Amsterdamse gymnastiekleraar Maarten Cornelis Bakker (1900-1988) was als kapitein van de 1e Afdeling 8e Regiment Artillerie gelegerd op de Grebbeberg. Tijdens de Duitse bezetting trad hij als hoofdconsulent IIe Inspectie in dienst bij de Rijksinspectie voor Lichamelijke Opvoeding. Opvallend is de correspondentie met betrekking tot een hoog oplopende ruzie tussen Bakker en de Hoofdinspecteur-Adviseur voor de Lichamelijke Opvoeding, R. IJzer, over een bezoek aan het nationaal-socialistische opvoedingscentrum Avegoor. De afwezigheid bij dit bezoek van Bakker was voor IJzer aanleiding om Bakker te adviseren ontslag te nemen als hoofdconsulent. Na de oorlog legde Bakker over deze kwestie een voor IJzer belastende verklaring af aan de Zuiveringsadviescommissie.

Dit archief bevat voonamelijk correspondentie van Bakker. Een deel is gevormd toen hij als kapitein van de artillerie op de Grebbeberg diende, een ander deel komt voort uit zijn functie van hoodconsulent bij de Rijksinspectie voor Lichamelijke Opvoeding. Het archief bevat informatie over mobilisatie, militairen, krijgsgevangenen, paarden en steunverlening.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)