Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Baan J.C.

Omschrijving

De wortels van Jacobus Cornelis Baan (20 februari 1913) lagen in Nederlands-Indië maar eind jaren dertig kreeg hij een aanstelling bij Volvo in Nederland. In 1941 volgde hij een opleiding aan de Truppführerschule van de Reichsarbeitsdienst in Schivelbein (West-Pommeren).

Terug in Nederland werkte hij voor het Deutsches Theater in den Niederlanden en ontmoette hij de verkoopster bij een modemagazijn Honny Oliver. Dat de gevolgen van de bezetting niet aan hen voorbij gingen bleek uit de uitnodiging voor hun huwelijk op 20 december 1944 waarin zij verwezen naar de klopjachten die de Duitsers hadden gehouden op zoek naar mannen voor de arbeidsinzet (Rotterdam 10-11 november en Den Haag 21 november): "Trots vele moeilijkheden en bezwaren, niet in de laatste plaats door de razzia's welke door onze 'beschermers' in de afgelopen weken werden gehouden, met het direct daaruit voortvloeiende gevolg, dat de ambtenaren der Burgerlijke Stand 'ondergedoken' waren, is het ons toch gelukt den datum van ondertrouw en huwelijk vast te stellen". De huwelijksaankondiging verried een cynische humor. Op een zwart omrande rouwkaart rijmde het pas getrouwde stel:
"Geen licht, geen gas, geen etenswaar
Voor kruidenier of zwarte handelaar
Maar wij leven van liefde en Haagsche wind
Wat heerlijk toch als je nog wordt bemind".

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid