Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Bührmann, J.C.

Omschrijving

Mr. J.C. Bührmann (schuilnaam Chris van Buren) was in het begin van de oorlog werkzaam op het gemeentesecretariaat te Diemen. Voor de oorlog was hij tweede luitenant bij de Infanterie-Brigade van de Vrijwillige Burgerwacht te Amsterdam. In het begin van de oorlog is hij via het LOF in de OD terecht gekomen waar hij, voordat hij gearresteerd werd, contacten onderhield tussen het Algemeen Hoofdkwartier en de gewestelijke commandanten of hun vertegenwoordigers. Na de oorlog was hij adjudant van de Koningin in Den Haag. Het archief bevat het manuscript van Bührmann over de OD, persoonlijke bescheiden, stukken met betrekking tot de OD en correspondentie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)