Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven Mook en Middelaar, 1937-1976

Omschrijving

Mook en Middelaar heeft zwaar geleden door de Tweede Wereldoorlog. Een opmerkelijk voorval is het instellen van een kabelwacht op 2 september 1941 nadat een telefoonleiding was doorgesneden. Alle mannelijke ingezetenen van 18-45 jaar moesten hieraan deelnemen. De bewakingsdienst werd als een gemoedelijke toestand met luid gezang van nationale liederen, tot ongenoegen van kringleider Blanken van de NSB, omdat de aflossing vlak voor zijn woning plaatsvond. Het zingen werd verboden, maar de kabelwacht stierf hierna een snelle dood. Op 17 september 1944 werden Mook. Molenhoek en de Bisseld bevrijd door de Airborne troepen. Middelaar en Plasmolen bleven echter tot 6 februari bezet gebied.

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. Onder rubriek -2.07.52 zijn de notulen van vergaderingen van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In sectie -2.08 vindt u stukken betreffende personeelsaangelegenheden. Onder rubriek -1.755 zitten stukken betreffende de bevolkingsregistratie. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers