Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archieven der gemeente Meijel tot 1943

Omschrijving

De 'Inventaris van de Archieven der gemeente Meijel tot 1943' is doorlopend genummerd en betreft de archieven van het gemeentebestuur, de gemeenteontvanger, de Kerkfabriek, het burgerlijk armbestuur, van de agent der arbeidsbemiddeling en het kadastraal archief.

Stukken genoemd onder I.A.1-4 betreffen de notulen en besluiten van de gemeenteraad en het college van B&W. Onder I.D.B. worden stukken met betrekking tot het personeel van de gemeente aangetroffen. Het bevolkingsregister bevindt zich onder II.2.c.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 1985 - Lijsten van uitbetaalde gelden wegens inkwartiering en vorderingen. 1939-1941
    (Zie personele dossiers kostwinnersvergoeding (mobilisatie'39-'40) -1.865.234.3 Nieuw Archief)
    (Zie afrekeningen uitbetaalde kostwinnersvergoedingen 1939-1940: -1.865.234.3)

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers