Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de archieven betreffende Zuiveringsaangelegenheden (excl. de politiezuivering) van het Ministerie van Justitie, (1936) 1944-1959 en het archief van het Hoge College voor de Rechterlijke Macht, 1945-1947

Omschrijving

Het archief betreffende de Zuiveringsaangelegenheden (excl. Politiezuivering) bevat archiefbescheiden zoals brieven, nota's en verbalen over de zuivering van het justitieel apparaat. Daarnaast zijn er ook archiefbescheiden in te vinden met betrekking tot de bemoeienis met overige zuiveringsaangelegenheden zoals artsen, burgermeesters en de zuiveringsactiviteiten van het bedrijfsleven. Het archief van het Hoge College voor de Rechterlijke macht bevat correspondentie, notulen van vergaderingen en het eindverslag van de werkzaamheden. Een aantal in de inventaris opgenomen series is nader toegankelijk gemaakt in bijlagen.
Het betreft: Bijlage 1:zuiveringsdossiers lager personeel gerechten; Bijlage 2:staking raadsheren Hoge Raad; Bijlage 3:burgemeesternamen voorkomend in dossier Londens archief P 161 E; Bijlage 4:namen voorkomend in dossier Londens archief P 161 F; – Bijlage 5:namen van personen ten aanzien waarvan het advies werd gevraagd van het Hoge College voor de Rechterlijke Macht; Bijlage 6:namen van personen ten aanzien waarvan een onderzoek werd ingesteld door het Hoge College voor de Rechterlijke Macht. Naast bovenstaande specificaties zijn de in de dossiers uit het Kabinetsarchief voorkomende persoonsnamen opgenomen in bijlage 7.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 152-173 - Stukken betreffende de zuivering van het personeel van het gevangeniswezen. 1944-1948 NB. Betreft: Algemeen, 1945 - 1946 (o.a. overzicht opgelegde maatregelen aan gevangenispersoneel
    ingevolge adviezen Zuiveringscommissie); Gevangenis en Huis van Bewaring Alkmaar, 1946; Huis van Bewaring Almelo, 1945; Huis van Bewaring I, II en III Amsterdam, 1945; Gevangenis en Huis van Bewaring I en II Arnhem, 1945; Huis van Bewaring Assen en Veenhuizen, 1944-1945; Rijksasiel Avereest en Huis van Bewaring Winschoten, 1945; Gevangenis Breda, 1945 - 1948; Huis van Bewaring Dordrecht, 1945; Gevangenis en Huis van Bewaring 's-Gravenhage, 1945; Gevangenis en Huis van Bewaring Groningen, 1945; Gevangenis en Huis van Bewaring Haarlem, 1945; Huis van Bewaring 's-Hertogenbosch, 1944; Gevangenis en Huis van Bewaring Leeuwarden, 1945 - 1948; Huis van Bewaring Maastricht, 1944 - 1945; Huis van Bewaring Middelburg, 1944 - 1945; Gevangenis Roermond, 1945; Gevangenis en Huis van Bewaring I en II Rotterdam, 1945; Hulpgevangenis Tiel, 1945; Huis van Bewaring I en II Utrecht, 1945 - 1946; Bijzondere Strafgevangenis en Huis van Bewaring Zutphen, 1945; Huis van Bewaring Zwolle, 1945.

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers