Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van de archieven betreffende Zuiveringsaangelegenheden (excl. de politiezuivering) van het Ministerie van Justitie, (1936) 1944-1959 en het archief van het Hoge College voor de Rechterlijke Macht, 1945-1947

Omschrijving

Het archief betreffende de Zuiveringsaangelegenheden (excl. Politiezuivering) bevat archiefbescheiden zoals brieven, nota's en verbalen over de zuivering van het justitieel apparaat. Daarnaast zijn er ook archiefbescheiden in te vinden met betrekking tot de bemoeienis met overige zuiveringsaangelegenheden zoals artsen, burgermeesters en de zuiveringsactiviteiten van het bedrijfsleven. Het archief van het Hoge College voor de Rechterlijke macht bevat correspondentie, notulen van vergaderingen en het eindverslag van de werkzaamheden. Een aantal in de inventaris opgenomen series is nader toegankelijk gemaakt in bijlagen.
Het betreft: Bijlage 1:zuiveringsdossiers lager personeel gerechten; Bijlage 2:staking raadsheren Hoge Raad; Bijlage 3:burgemeesternamen voorkomend in dossier Londens archief P 161 E; Bijlage 4:namen voorkomend in dossier Londens archief P 161 F; – Bijlage 5:namen van personen ten aanzien waarvan het advies werd gevraagd van het Hoge College voor de Rechterlijke Macht; Bijlage 6:namen van personen ten aanzien waarvan een onderzoek werd ingesteld door het Hoge College voor de Rechterlijke Macht. Naast bovenstaande specificaties zijn de in de dossiers uit het Kabinetsarchief voorkomende persoonsnamen opgenomen in bijlage 7.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers