Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archiefstukken van oorlogsdocumentatie uit Haaksbergen

Omschrijving

Archiefstukken van oorlogsdocumentatie uit Haaksbergen; afkomstig uit particuliere collecties, de gemeente Haaksbergen en het Oorlogsgravencomité.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 11 - Drie politieverbalen wegens doorsnijden telefoonleidingen (politie Enschede).

  Thema's

 • 13 - Diverse folders:Spotprent "voorwaarts christensoldaten",Die Nahrungsmittel sind erschöpt ,Nach Hiltlers stürz (4x),Luftpost, Es gibt keinen Mittelweg,De Luchtpost (verspreid door vrienden van de R.A.F.), Novembertage 1942, Aus der letzten April-Woche 1942, Amtliche Bekanntmachung, Tag und Nacht, Soldaten spotprent, Ein Deutsches Flugblat, Deutschlands Zukunft, Völkische Beobachter, Klein formaat krant, Krantdeelover Tunis.

 • 18 - Fotokopieën: Van verslag bespreking oorlogsstaking 1943, afgelegd door agent H. Lucas

  Thema's

 • 23 - 1. Fotokopieën: Lijsten met N .S.B.-ers uit Haaksbergen + lijsten met namen
  van leden van de Binnenlandse Strijdkrachten.
  2. Verslag van vergadering N .S.B. van 5 juni 1943.

  Thema's

 • 28 - Fotokopieën van poststukken:
  -Plaatselijke commandant binnenlandse strijdkrachten,
  -verzorging piloten door A.M. Kempkes, R.E.D. Barmen 't Loo en J Lottering,
  -gestorven illegale werkers.

  Thema's

 • 33 - -Weekend Passage van Tw.Courant Ov.Dagblad met verslag van moord op 5 gijzelaars t.w.:
  1. Mr Otto graaf van Limburg Stirum,
  2. Mr. Robert Baelde,
  3. Cbr Bennekers,
  4. Willem Ruys en
  5. Alexander baron Schimmelpenninck'van der Dijen.
  -Overlijdensadvertentie van Willem Ruys,
  -Bekendmaking aanslag op spoortrein Duitsche Weermacht op 7 augustus,
  -Bekendmaking van sabotage en namen van 12 gefusilleerde gijzelaars,
  -Bekendmaking van het doodschieten van 5 personen,
  -Uniformafbeelding van een: agent, brigadier, hoofdinspecteur, gemeentepolitie,
  militaire politie, rijksveldwachter, marechaussee en rijkspolitie

  Thema's

 • 34 - Diverse bladen, tijdschriften e.d.:
  -De Prins blad van 11 mei 1940,
  -Jeugdland van 29-11-1941,
  -De Luchtpost van 1942,
  -Vry Vederland van 21-10-1943,
  -STERNENBANNER, London, den 29 Februar 1944,
  -Het Parool bevrijdingsnummer 1,2 en 3,25-06-1945,25-07-1945,
  -Brief van Landbouwersbelang Haaksbergen aan de gemeente Haaksbergen 5-5-1945,
  -Brief van Voetbal- Athletiekver. Haaksbergen aan de gem H'bgn 19-04-1945,
  -Dagblad Trouw van maandag 23-04-1945, woensdag 18-04-1945, donderdag 3-07-1945,
  - Tubantia deel van 31 maart 1960.

  Thema's

 • 59 - Algemene Instructie voor de Binnenlandsche Strijdkrachten. (boekje).

  Thema's

 • 65 - Geschiedenis Landelijke Ondergrondse afdeling Twente.

  Thema's

 • 81 - Bekendmaking:
  -Inlevering zendtoestellen.
  -Represaillemaatregelen bij sabotage telefoonleidingen.

  Thema's

 • 82 - Stakingsbeweging mei 1943.

  Thema's

 • 84 - Verklaring van onthouding sabotagehandelingen.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers