Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Wim van Norden

Omschrijving

Geboren Bussum 1917; studie Nederlandsche Handels-Hoogeschool Rotterdam 1935-1952; verspreidt Nieuwsbrief van Pieter 't Hoen 1940, redacteur van het illegale Parool 1941, leidt de krant samen met Jan Meijer en Kees de Groot na arrestatie Goedhart in december 1941; zelf gevangen in Scheveningen oktober 1942-maart 1943; na de bevrijding 'voorlopig' directeur van Het Parool, bleef directeur tot 1979, sinds 1968 na de fusie met 'de Volkskrant' als voorzitter van de directie van de Perscombinatie; bestuurslid Stichting Het Parool 1944-2003, sinds 1987 als ere-voorzitter; commissaris Perscombinatie 1979-1987; voorzitter Vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1956-1966.

Het archief bevat: correspondentie 1936-2002; correspondentie met Simon Carmiggelt 1954-1979; toespraken van Van Norden 1964-2001; agenda's 1946-1989; stukken betreffende gevangenschap 1942-1943; notulen van de Raad van Commissarissen van de Perscombinatie 1981-1988; stukken betreffende toekomstplannen van Het Parool 1965, 1976-1997; stukken betreffende F.J. Goedhart, G.J. van Heuven Goedhart, Jan Meijer, A. Meijer Schwenke, J. le Poole, J.B.Th. Spaan, Sytze van der Zee en anderen 1940-1999; stukken betreffende de Stichting Communicatie Ontwikkelingssamenwerking 1984-1996, de Vereniging De Nederlandse Dagbladpers 1966 en de Partij van de Arbeid 1990.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen