Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief voormalige gemeente Sint Maartensdijk 1937-1971

Omschrijving

Bij bewerking van de dossiers uit de periode 1938-1942 waren een aantal stukken niet te vinden. Stukken uit met name het eerste gedeelte van de periode kunnen derhalve onvolledig zijn en dus een onvolledig beeld geven.

Inventarisnummer 197 bevat notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad 1936-1954. Inventarisnummers 198-199 bevatten de notulen van vergaderingen van Burgemeester en wethouders 1940-1948. Inventarisnummers 218-349 bevatten persoonsdossiers. Inventarisnummer 415 betreft opneming in en afvoer uit de bevolkingsregisters 1940-1945. Mogelijk bevindt zich in deze inventarisnummers oorlogsgerelateerde informatie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers