Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Verenigd Verzet 1940-1945 (Amsterdam)

Omschrijving

Opgericht in 1948; samengesteld uit voormalige verzetsstrijders, ex-politieke en joodse gevangenen en hun nabestaanden; belangenbehartiging en ondersteuning waren aanvankelijk een belangrijke taak; daarnaast verzet tegen alle uitingen van neo-fascisme, racisme en anti-semitisme; werkt mee aan tentoonstellingen en richt zich tot jongeren, o.a. via de Commissie Jeugdvoorlichting; publiceert "De stem van het verzet" vanaf 1950.

Het archief bevat ingekomen stukken en uitgaande stukken, met notulen van bestuurs- en stukken van ledenvergaderingen 1950-1968, 1981-2004; statuten en huishoudelijk reglement 1950, 1979-1989; adressenbestand; kasboek 1982-1985; stukken betreffende de Sociaal Medische Commissie 1981-1985, het Centraal Orgaan Voorlichting Verzet en Slachtoffers 1972-1982 en de Fédération Internationale des Résistants (FIR) 1992-2005; documentatie 1941-1989.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid