Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van Rijkswaterstaat, arrondissementen, dienstkringen en diensten

Omschrijving

Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 1329 - Stukken betreffende zuivering en rechtsherstel, alsmede bezoldiging van rijkswaterstaatspersoneel bij de Nederlandsche Binnenlandsche Strijdkrachten. 1945-1949

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 364 - Stukken betreffende de verplaatsing van personeel in de dienstkring Texel in verband met oorlogsomstandigheden, alsmede overdracht van de rijkswoning Buitenhaven 26 te Den Helder van het arrondissement Hoorn aan het arrondissement Alkmaar. 1940-1946

 • 365-367 - Stukken betreffende het opruimen van wrakken in het IJsselmeer, 1940-1952

  Thema's

 • 568 - Ing. bureau Paproth en co., voorontwerp ir. Volkers, bouwwijze, bouwschema's, berekening doorsnede autotunnel, gevolgen Duitse bezetting. 1935-1944

  Thema's

 • 569 - Stukken betreffende het lichten van diverse, in de haven van IJmuiden, gezonken vaartuigen. 1940-1941

  Thema's

 • 570 - Stukken betreffende de berging van het in de haven van IJmuiden gezonken stoomschip "Naaldwijk". 1940- 1944

  Thema's

 • 571, 572 - Stukken betreffende het opruimen van het wrak van het in de haven van IJmuiden tot zinken gebrachte stoomschip "J.P. Coen". 1940-1950

  Thema's

 • 573 - Stukken betreffende het opruimen van het wrak van het in de haven van IJmuiden gezonken stoomschip "Van Rensselaer". 1941-1944

  Thema's

 • 575 - Stukken betreffende het opruimen en bergen van versperringsschepen bij de Achtersluispolder. 1945-1947

  Thema's

 • 576 - Rapporten van de waterbouwkundige A. van Oosterom betreffende het lichten van gezonken schepen uit het Noordzeekanaal. 1946-1947

  Thema's

 • 823, 824 - Registers van scheepvaartbewegingen op het Noordhollandskanaal. 1944-1946

  Thema's

 • 825-836 - Registers van scheepvaartbewegingen bij de Koopvaardersschutsluis in het Nieuwediep. 1938-1944

  Thema's

 • 837-848 - Registers van scheepvaartbewegingen bij de Sluis in het Nieuwe Werk. 1938-1946

  Thema's

 • 1295-1299 - Registers van scheepvaarttellingen bij de Oranjesluizen. 1940-1945

  Thema's

 • 1325 - Stukken betreffende het maken van de schipbrug bij de Hembrug te Zaandam, in opdracht van de bezetter in juni 1942. Opgeruimd (aanvang sloop) 17 augustus 1945. 1942-1947

  Thema's

 • 1326 - Stukken betreffende de evacuatie van het kantoor en de werkplaats te Velsen naar Zaandam, op last van de bezetter, per 1 december 1942, alsmede stukken betreffende de evacuatie van het personeel. 1942-1948

  Thema's

 • 1327 - Stukken betreffende de beschieting van rijkspont 7 te Buitenhuizen op 29 juni 1943 en herstel van de schade. 1943-1944

  Thema's

 • 1328 - Stukken betreffende de arbeidsinzet en tewerkstelling in Duitsland. 1943-1946

  Thema's