Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van Richard Leonard Arnold Schoemaker, 1941-1942

Omschrijving

Schoemaker was hoogleraar architectuur aan de TU Delft bij de faculteit bouwkunde. Vlak voor het begin van de Duitse bezetting in 1940 richtte Schoemaker een verzetsgroep op. De groep spioneerde en verzamelde wapens. De groep Schoemaker stond los van de Ordedienst maar onderhield er wel nauw contact mee. Na verraad door de negentienjarige Hugo de Man werd Schoemaker opgepakt. Op 3 mei 1942 werd Schoemaker in kamp Sachsenhausen gefusilleerd door de Duitsers.

Het archief bevat een dagboek, geschreven tijdens zijn gevangenschap in concentratiekamp Sachsenhausen, brieven aan zijn echtgenote en berichten over zijn executie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)