Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van Oorlogsonderscheidingen voor het Koopvaardij- en Luchtvaartpersoneel, 1940-1975

Omschrijving

Het archief is een verzameling van materiaal betreffende oorlogsonderscheidingen voor koopvaardij en luchtvaartpersoneel, van verschillende archiefvormers. De meeste stukken zijn afkomstig van het ministerie van Waterstaat en de afdeling Scheepvaart van het ministerie van Handel en Scheepvaart. Het belangrijkste orgaan was de Commissie Onderscheidingen Koopvaardijvloot die op 26 september 1940 was ingesteld. De commissie stond aanvankelijk onder voorzitterschap van kapitein-ter-zee C.J. baron van Asbeck en later onder voorzitterschap van schout-bij-nacht C. baron van Vos van Steenwijk. Taak van de commissie was het beoordelen van voordrachten voor onderscheidingen van personeel van de koopvaardijvloot. Op 26 juli 1946 werd de commissie ontbonden. In het archief bevindt zich materiaal over de instelling van nieuwe onderscheidingen zoals het Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste, het Vliegerkruis, de Bronzen Leeuw, het Oorlogs-Herinneringskruis en het Mobilisatie-Oorlogskruis. Daarnaast is er enig materiaal over het functioneren van de Commissie. Het grootste deel van het archief wordt gevormd door dossiers met voordrachten voor onderscheidingen. Het archief bevat ook informatie over Nederlandse onderscheidingen aan buitenlanders en buitenlandse (vooral Britse) onderscheidingen voor Nederlanders. De voordrachten zijn geordend per gebeurtenis. De toegang heeft een register op scheeps- en persoonsnamen.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse instellingen en personen buiten Nederland
    • Overheid