Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van Nederlands Volksherstel (NVH), afdeling Gouda, 1945-1947

Omschrijving

Volksherstel coördineerde de werkzaamheden van alle instellingen die de verzorging van oorlogsslachtoffers tot doel hadden.

Het archief bevat notulen van vergaderingen, correspondentie en verslagen van werkzaamheden. Verder zijn er stukken betreffende personeel en bestuursleden, financiën, propaganda, documentatie en uitvoering van de werkzaamheden. In het archief zijn ook instructies (voornamelijk afkomstig van het hoofdbureau) voor de medewerkers aanwezig.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria