Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van N.S.B. instanties in 't Gooi

Omschrijving

De NSB werd te Utrecht opgericht op 14 december 1931. In november 1932 werd deze organisatie omgezet in een stichting met als doel de "verwerkelijking van het nationaal-socialistisch staatsideaal in Nederland". De "Algemeen Leider" werd de enige bestuurder, bijgestaan door een slechts adviserende "Algemene Raad. De "Algemeer Leider" was Ir. A.A. Mussert (1894-1946). "Algemeen Secretaris" werd C. van Geelkerken. Bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten in april 1935 haalde de partij 7.91% van de stemmen, goed voor in totaal 44 zetels. In Noord-Holland lag het percentage met 9.64% boven het landelijk gemiddelde. Na het aan de macht komen van Adolf Hitler in Duitsland in 1933 ging de partij zich geheel richten naar het Duitse voorbeeld. Toen in mei 1940 Nederland bezet was ging de NSB nauw met de Duitsers samenwerken. Onder de NSB vielen diverse andere Nationaal Socialistische organisaties: de Nationale Jeugdstorm, voor kinderen uit NSB-gezinnen; de Weer-Afdelingen, een paramilitaire organisatie, waarvan de leden geüniformeerd waren; het Nationale Dagblad; Winterhulp-Nederlandsche Volksdienst en het Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen-Het Nederlandsche Arbeidsfront.

Het archief bestaat uit fragment-archieven van de betreffende NSB-instanties in 't-Gooi. Ze zijn gevormd zowel in de kring- als in de plaatselijke kantoren te Hilversum, alsmede in de afdelingskantoren in de omliggende gemeenten. Voor wat betreft Winterhulp en de Nederlandsche Volksdienst zijn er ook stukken bij, die afkomstig zijn van het archief van de prov. leider Noord-Holland in Haarlem; deze stukken hebben betrekking op de gemeenten in 't-Gooi. Bij verschillende instanties heeft vermenging van archivalia plaatsgevonden, waarschijnlijk als gevolg van het feit, dat meer instellingen vaak op hetzelfde adres gehuisvest waren. De fragment-archieven zijn alle beschreven in één plaatsingslijst. Bij het samenstellen van de plaatsingslijst is de nadruk gelegd op het traceren van de herkomst van de stukken; de onderlinge volgorde in de afzonderlijke pakken losse stukken is echter geheel verloren gegaan. Omdat herstel van die orde een tijdrovende zaak is, is er voorlopig van afgezien die orde te herstellen.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen

 • 1, 2 - NSB Hilversum, kring Gooi-Zuid. Ingekomen en uitgaande stukken en kasboeken. 1933-1944

  Thema's

 • 3, 4 - "Burgerlijke Stand". Kaartsysteem van afzonderlijke personen en gezinnen uit Hilversum, houdende gegevens over gezinssamenstelling, aantal stemgerechtigde personen, beroep, godsdienst, politieke richting, houding tegenover de NSB en op welke kranten men geabonneerd is. 1936-1937

 • 5, 6 - NSB, WA Hilversum. ingekomen en uitgaande stukken en kasboeken van Ban 28, Vendel 2. 1935-1945

  Thema's

 • 7 - NSVO Hilversum. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken. 1940 -1941

  Thema's

 • 8 - NSB of verwante organisatie Hilversum. Register, houdende de namen van leden, met vermelding van "het nummer van de groep". 1940

  Thema's

 • 9 - Het Nationale Dagblad Hilversum. Ingekomen stukken bij de beheerder van het bijkantoor. 1943 -1944

  Thema's

 • 10, 11 - Persoonlijke stukken. Stukken betreffende een NSB-functionaris, een firma in Rotterdam en een examenschrift van een lid van de NJS. 1907-1941

  Thema's

 • 12-15 - Winterhulp-Ned. Volksdienst prov. leider Noord-Holland te Haarlem. Ingekomen stukken en minuten van uitgaande stukken; oa van Hilversumse buurtschappen. 1941 -1944

  Thema's

 • 16 - Winterhulp-Ned. Volksdienst Blaricum. 1941-1944

  Thema's

 • 17-25 - Winterhulp-Ned. Volksdienst Hilversum; administratie waaronder aanvragen voor hulp. 1940-1945

  Thema's

 • 26-30 - Winterhulp-Ned. Volksdienst Laren N.-H. Administratie, waaronder aanvragen om steun. 1941-1945

  Thema's

 • 31 - Winterhulp-Ned. Volksdienst Nederhorst den Berg. Administratie en aanvragen om steun. 1941-1944

  Thema's

 • 32, 33 - NVV Hilversum. Administratie. 1941-1942

  Thema's

 • 34 - NVV Laren/Blaricum. Administratie. 1941-1942

  Thema's

 • 45 - Het Nederlandsche Arbeidsfront Laren/Blaricum. Administratie. 1942-1944

  Thema's

 • 46 - Nederlandsche Arbeidsdienst. Stukken, afkomstig van de Middenkaderschool te Blaricum, houdende namen met soms personalia van (kandidaat?)leerlingen, de betaling van zakgelden en de aanvraag voor en het verbruik van levensmiddelen door de school. 1942-1944

  Thema's

 • 1942-1945 - Het Nederlandsche Arbeidsfront Hilversum. Administratie. 1942-1945

  Thema's