Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van mr. C.J.M. Schaepman [omvattende: 1° BZ / CHZ en HNS / AAD, 1940-1945; 2° Secretariaatsarchief College van Secretarissen-Generaal, 1940-1945; 3° Persoonlijke stukken van Schaepman; 4° Stukken Snouck]

Omschrijving

De collectie bestaat uit vier gedeelten met archief van verschillende herkomst, nl.: A. archief van mr. C.J.M. Schaepman als hoofd van de afdeling Consulaire en Handelszaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken (1940-1942) en als Administrateur in Algemene Dienst van het ministerie van Handel Nijverheid en Scheepvaart (1942-1945); B. secretariaatsarchief van het college van Secretarissen-Generaal (1940-1945); C. persoonlijke stukken van mr. C.J.M. Schaepman, (1943-1944 en 1967); D. archiefbescheiden van jhr. mr. A.M. Snouck Hurgronje, in hoofdzaak als voorzitter van het erecomité van Winterhulp Nederland (1940 en 1945).

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers