Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van Militair Gezag; DMC Groningen, 1945

Omschrijving

In de inventaris zijn de stukken geplaatst onder de verschillende secties van het Militair Gezag:
Sectie I, Binnenlandse Zaken; sectie II, Juridische Zaken; Sectie III, Politie; sectie IV, Brandweer en Luchtbescherming; Sectie V, Financiën, sectie VI, Economische Zaken; Sectie VII, Transport; sectie VIII, Volksgezondheid; sectie IX Openbare Werken; sectie X, Arbeidszaken; sectie XI, Voorlichting; sectie XII, PTT; sectie XIII, Sociaal werk voor Oorlogsgetroffenen, sectie XV, Oost- en West-Indische Zaken. Verder zijn er de rubrieken Grensbewaking; Evacuatie en Repatriëring; Personeelszaken; Algemene Zaken; Militaire Zaken: Correspondentie en bijbehorende agenda's; Financieel Archief; Kasstukken; Bankstukken.

Thema's

  • Nederland 1940-1945
    • Nasleep - Militair Gezag/Nederlands bestuur na WOII

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 24 - Openbare bekendmakingen Provinciaal Militair Commissaris: waaronder voorkoming van plundering, 21 april 1945; registratie van motorvoertuigen, 25 april 1945; radio - postduiven - foto, 25 april 1945; uiterlijke kentekenen motorrijtuigen, 11 mei 1945; trekverbod, 20 mei 1945; hervatten landarbeid, 5 juni 1945; voedselvoorziening, 21 april 1945; inleveren van zendtoestellen, wapens en dergelijke voorwerpen, 12 september 1945; verduistering, 12 september 1944; voedselafleveringen 21 april 1945; beschikking goederen NSB'ers en andere collaborateurs

    Thema's

  • 25 - Bekendmakingen Provinciaal Militair Commissaris, ongedateerd: beperking rechtsverkeer; buitenlandse betaalmiddelen; niet meerijden op legerauto's; verbod handel in militaire goederen; hulpverlening aan de vijand, NSB'ers enz.; aanneming van vreemd geld verboden; oorlogsbuit; repatriëring, openbare vergaderingen en bijeenkomsten.

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers