Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van L. Neher als Directeur-Generaal der Posterijen, Telegrafie en Telefonie, (1935) 1945-1954

Omschrijving

L. Neher was bij aanvang van de bezetting directeur van de Haagse Gemeentelijke Telefoondienst. In 1943 werd hij door de Duitse bezetter ontslagen, omdat hij zich verzette tegen de tewerkstelling van PTT-personeel in Duitsland. Neher raakte in de loop van de oorlog steeds sterker betrokken bij het verzet en was onder meer lid van het College van Vertrouwensmannen. Onmiddellijk na de bevrijding was Neher weer werkzaam bij de PTT en op 1 augustus werd hij de Directeur-generaal van de PTT. Als zodanig was hij onder meer betrokken bij de zuivering van het personeel van de PTT. Het archief bevat gegevens over de bemoeienis van de Duitse bezetter met het telefoonbedrijf in de periode 1940-1943, stukken betreffende het herstel van het telefoonnet na de oorlog, de zuivering van het personeel, contacten tussen de PTT en het Bureau Nationale Veiligheid (BNV).

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers