Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van J. Linthorst Homan [levensjaren 1903-1986], 1929-1985

Omschrijving

J. Linthorst Homan was vanaf 1937 commissaris van de Koningin in Groningen. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog richtte hij samen met J. de Quay en L. Einthoven de Nederlandsche Unie op. De doelstelling was Nederland voor te bereiden op een politiek bestel na de oorlog. Aanvankelijk werd er zeer enthousiast op het initiatief gereageerd. Het tij keerde voor Linthorst Homan en de Nederlandsche Unie na pogingen om te fuseren met de NSB en het Nationaal Front. Na de oorlog keerde hij niet terug als commissaris van de Koningin en werd er een uitgebreid onderzoek naar zijn gedragingen tijdens de bezetting verricht. Zijn carrière stond hierna vooral in het teken van de Europese integratie.

Het archief van J.J. Linthorst Homan bevat onder ander stukken betreffende zijn optreden als commissaris der Koningin in Groningen, over de Nederlandsche Unie en stukken betreffende zijn bijdrage tot de geschiedschrijving ervan en stukken betreffende de vorming van Europa (waaronder teksten en redevoeringen).

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 23 - Dossiers inzake de confrontatie van Linthorst Homan met documenten van anderen inzake de Nederlandsche Unie door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1972-1974: Documenten inzake contacten met de NSB

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 4 - Brochures van Linthorst Homan als Commissaris van de Koningin in Groningen. 1939-1941.

  Thema's

 • 5 - Teksten van lezingen, gehouden door Linthorst Homan als Commissaris van de Koningin in Groningen, gepubliceerd in verslagen van universitaire zittingen, 1938-1940.

  Thema's

 • 7-8 - Ingebonden jaargangen van De unie, orgaan van de Nederlandsche Unie. 1940-1941

  Thema's

 • 9 - Brochures, en pamfletten, uitgegeven door de Nederlandsche Unie, 1940-1941

  Thema's

 • 10 - Kopie van de akte van oprichting van de Nederlandsche Unie, met oranje armband. 1940 augustus 20 en z.j.

  Thema's

 • 11 - Tijdskentering, herinnering aan vernieuwingswerk vóór en na 10 Mei 1940, door Linthorst Homan, 1946

  Thema's

 • 12 - De Nederlandsche Unie en haar Driemanschap, rapport uitgebracht door de [desbetreffende] commissie. 1 september 1946

  Thema's

 • 13 - Stukken betreffende de bevrijding en het rechtsherstel van Linthorst Homan als Commissaris van de Koningin in Groningen, 1945-1947.

  Thema's

 • 15 - Album, houdende foto's van Linthorst Homans ambtelijk optreden als Commissaris van de Koningin te Groningen van 1938 tot 1940, illustraties en gedichten van Jan Boer. Z.j. (1941)

  Thema's

 • 17 - Stukken betreffende de afwikkeling van enkele financiële verplichtingen van de Unie en commentaren op het werk van de Parlementaire Enquêtecommissie en de publicaties in Onderdrukking en verzet. 1949-1952.

  Thema's

 • 17-34 - Dossiers inzake zijn bijdragen tot de geschiedschrijving over de Tweede Wereldoorlog en de Nederlandsche Unie, 1949-1983

  Thema's

 • 18 - Het gemenebest, maandblad voor het Nederlandse volksgeheel en tot bevordering van de volkerengemeenschap, houdende een artikel van het voormalige Driemanschap, 1950

  Thema's

 • 19 - Stukken betreffende een artikel van A.G. Jonker in De Telegraaf over de Unie en een verzoek van de Stichting 1940-1945 om inlichtingen over J.A. Baars.1959-1961

  Thema's

 • 20 - Stukken betreffende diverse publicaties en interviews van leden van het voormalig driemanschap, 1960-1971

  Thema's

 • 21-23 - Dossiers inzake de confrontatie van Linthorst Homan met documenten van anderen inzake de Nederlandsche Unie door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1972-1974: De stukken uit het archief van J.
  Barents en het rapport 'Uit de geschiedenis der Nederlandsche Unie' van H. Roelfsema.

  Thema's

 • 22 - Dossiers inzake de confrontatie van Linthorst Homan met documenten van anderen inzake de Nederlandsche Unie door het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. 1972-1974: Documenten van Arnold Meijer inzake contacten van de Unie met Nationaal Front.

  Thema's

 • 24 - Ingekomen concept van een manuscript van J.J.H.A. Bruna over de Nederlandsche Unie, met briefwisseling naar aanleiding van verzoeken om raadpleging en publicatie van dat manuscript, 1971 en z.j.,

  Thema's

 • 25 - Correspondentie met dr. L. de Jong en medeleden van het voormalig Driemanschap naar aanleiding van deel IV en deel V van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.1971-1973

  Thema's

 • 26-28 - Ingekomen concepten van deel IV en deel V van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog, 1971-1973

  Thema's

 • 29 - Briefwisseling van Linthorst Loman met L.R.J. ridder van Rappard naar aanleiding van diens memoires.1972-1973

  Thema's

 • 30 - Stukken betreffende de brochure van L. Einthoven naar aanleiding van deel IV van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.1972

  Thema's

 • 31-32 - "Wat zijt ghij voor een vent",levensherinneringen van mr. J. Linthorst Homan.1974 en recensies van "Wat zijt ghij voor een vent", en van delen IV en V van Het koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog.1973-1974

  Thema's

 • 33 - Diverse bij Linthorst Loman ingekomen brieven en commentaren, 1974

  Thema's