Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van J.J. Krantz & Zoon te Leiden, (1591) 1797-1970

Omschrijving

Het archief bevat stukken van persoonlijke aard en stukken betreffende het beheer van bedrijven. In het archief bevinden zich ook productieregisters en financiële stukken, waaronder verkoopboeken.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 127 - Brieven van I. van Gelderen te Enschede, 1944-1945

  Thema's

 • 128 - Rapport van mr. H.D.M. Knol, accountant te Leiden aan de beheerder van het vermogen van dr. L.P. Krantz houdende een opgave van dit vermogen per 1 januari 1946 (Nederlands Beheersinstituut)

  Thema's

 • 143 - In zijn (L.P. Krantz) functie van lid van het dagelijks bestuur van de Hoofdgroep Industrie en van de Raad voor het Bedrijfsleven: Stukken ingekomen bij en uitgaande van dr. L.P. Krantz als lid van het dagelijks bestuur van de Hoofdgroep Industrie, 1941-1943

  Thema's

 • 144 - In zijn (L.P. Krantz) functie van lid van het dagelijks bestuur van de Hoofdgroep Industrie en van de Raad voor het Bedrijfsleven: Brief van de N.V. Kledingmagazijn Nederland betreffende de arisering van het (van oorsprong joodse) bedrijf, met als bijlage afschriften van twee brieven, een accountantsverklaring en volmachten en fotokopieën van notariële akten, 1942

  Thema's

 • 145 - Stukken ingekomen bij dr. L.P. Krantz als lid van de Raad voor het Bedrijfsleven, 1943-1945

  Thema's

 • 146 - In zijn (L.P. Krantz) functie van lid van het dagelijks bestuur van de Hoofd Groep Industrie en van de Raad voor het Bedrijfsleven: Correspondentie met dr. L.P. Krantz met diverse personen betreffende het niet naar verwachting functioneren van de Dir.Generaal bij het ministerie van Waterstaat, 1944

  Thema's

 • 152 - Rapport van mr. H.D.M. Knol, accountant te Leiden, aan de beheerder van het vermogen van A. Krantz, betreffende het privévermogen van A. Krantz per 1 januari 1946 (Nederlands Beheersinstituut)

  Thema's

 • 188 - Akte waarin A.M. van Waveren, plv. notaris te Leiden, t.b.v. de doorhaling van aantekeningen in de kadastrale leggers, verklaart dat het beheer door het Beheersinstituut over het vermogen van dr. L.P. Krantz, dipl. ing. A. Krantz en de fa. J.J. Krantz & Zoon is opgeheven, met aantekening betreffende deze doorhalingen, 1949

  Thema's

 • 267 - Brief van de waarnemend chef van het Gemeentelijk Bureau voor Evacuatieaangelegenheden betreffende de vordering van woonruimte in de panden Oude Singel 110 en 118, 1945

  Thema's

 • 514 - Brief aan het Nederlands Beheersinstituut, vertegenwoordiging leiden, betreffende de balans per 31 december 1945 en de winst en verliesrekening over 1945, 1946

  Thema's

 • 747 - Onderhandse akte, waarbij dr. L.P. Krantz aan A.J. Boekwijt machtiging verleent om in rechte voor hem op te treden, 1945

  Thema's

 • 761 A - Op naam gestelde vergunningen om zich tussen 23 en 24 uur op straat te bevinden van en naar de werkplek, 1944

  Thema's

 • 761 - Arbeidslijst, stuk houdende werktijdregeling in het kader van de Arbeidswet 1919 ingaande per 11 mei 1944

  Thema's

 • 818 - Stukken betreffende opgaven van voorraden van textielgoederen en mutaties daarin aan het Rijksbureau voor Wol en Lompen van het ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart, later het Rijksbureau voor Textiel van het ministerie van Handel en Nijverheid, 1938-1941, 1946

  Thema's

 • 819 - Verslagen van I. van Gelderen betreffende bijgewoonde vergaderingen en gevoerde (telefoon)gesprekken aangaande inkoop en inrichting van het machinepark, 1943-1944

  Thema's

 • 820 - Staten houdende naar maand onderverdeelde jaaropgaven van productie en omzet over de jaren 1929-1946 (1943, 1946 NB. De productie lag in de maanden januari-augustus 1945 stil.

  Thema's

 • 847 - Brief aan de majoor-intendant, chef van de keuringscommissie bij de Centrale Magazijnen van militaire Kleding en Uitrusting, betreffende de verfstofvoorziening in mobilisatie- en oorlogstijd, 1939

  Thema's

 • 1065 - Brief van A.M. Vorstman, gep. Gen-majoor aan de fa. Diepen te Tilburg, betreffende de voorbereiding van de aanschaf van laken door de overheid in geval van mobilisatie, 1934

  Thema's

 • 1067 - Tabel met leveringen door de fa. J.J. Krantz & Zoon aan de Centrale Magazijnen van Leger en Marine in de periode 1935-10 mei 1940 en aantekening van leveringen aan de Duitse Wehrmacht in de periode mei 1940-mei 1945, 1945

  Thema's

 • 1106 - Stukken betreffende prijzen en prijscalculaties in het kader van de prijzenbeschikking voor de textielhandel, 1940-1949

  Thema's

 • 1142 - Stuk houdende opgave per jaar van uitgaven (t.b.v. reclame?) aan diverse NSB organisaties, 1940-1944

  Thema's