Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van J.J.C. van Dijk

Omschrijving

J.J.C. van Dijk was AR politicus, kamerlid en minister.

Het archief bevat enkele stukken die betrekking hebben op Van Dijks politieke loopbaan, waarbij de nadruk ligt op de verschillende kabinetten waar Van Dijk deel uit maakte. Daarnaast bevinden zich in het archief stukken over zijn activiteiten na de Tweede Wereldoorlog, m.n. betreffende de wederopbouw van de A. Kuyperstichting.
In het archief bevindt zich niets over Van Dijks werkzaamheden voor zijn eerste ministerschap (1922), noch over zijn privé leven.

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 14 - Brief van Colijn aan vrienden, 1943. Stukken betreffende de houding van Colijn tijdens de Tweede Wereldoorlog en zijn herbegrafenis en stukken betreffende de auto van Mevr. Colijn en haar begrafenis, 1943-1948

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers