Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van J. Heimans

Omschrijving

Jacobus Heimans (19 mei 1889, Amsterdam-30 december 1978, Amsterdam), leraar plantkunde en dierkunde aan het Amsterdams Lyceum, hoogleraar plantkunde en genetica aan de Universiteit van Amsterdam, natuurpopularisator en natuurbeschermer. Jacob Heimans was de zoon van de joodse onderwijzer E. Heimans, die samen met zijn vriend en collega Jac.P. Thijsse, verantwoordelijk was voor de opbloei van de belangstelling voor de natuur van de vorige eeuw. Behalve door deze beide amateurbiologen werd het leven van de jonge Heimans sterk bepaald door de beroemde botanicus Hugo de Vries, wiens assistent hij was tijdens zijn biologiestudie aan de Universiteit van Amsterdam. J. Heimans heeft zijn leven lang getracht het werk van zijn drie leermeesters voort te zetten en uit te breiden. Hij volgde zijn vader op als redacteur van het tijdschrift De Levende Natuur en van de Geïllustreerde Flora van Nederland en was een actief lid van verenigingen als de (Koninklijke) Nederlandse Natuurhistorische Vereniging en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Hij speelde een belangrijke rol in de (Koninklijke) Nederlandse Botanische Vereniging. Zijn wetenschappelijke belangstelling was vooral gericht op algologie en plantengeografie. Na zijn emeritaat heeft hij zich naast zijn werk op het gebied van de popularisatie en natuurbescherming vooral ingespannen om meer aandacht te vestigen op de betekenis van Hugo de Vries.

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

  • 1 - Priv├ę-stukken J. Heimans en L.S. Heimans-Heimans. 1898-1978

    Thema's