Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van J.H. Groen [levensjaren 1903-1981], ca. 1921-1981; enige verwanten, 1902-1964

Omschrijving

Het hoofdbestanddeel van het archief bestaat uit de memoires van Julius Herman Groen (1903-1981), die een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht in Nederlands-Indië. Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft hij daar, maar ook op Japan in Jappenkampen gezeten.

Het archief bevat memoires en de bijlagen daarbij bevatten veel kleurrijke details over het zakenleven in de Oost-Indische archipel van voor de Tweede Wereldoorlog, het militaire leven tijdens de oorlog en zijn krijgsgevangenschap. Daarnaast bevat het archief nog enkele stukken betreffende zijn vrouw en ouders. Inventarisnummers 1-23 bevatten "Herinneringen", albums houdende memoires met illustraties, ter documentatie verzamelde stukken en bijlagen 1968-1981, Inventarisnummers 12-17 hebben betrekking op de jaren 1939-1946. In dit archief bevindt zich ook een tekst voor een lied geschreven tijdens Japans krijgsgevangenschap.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 29 - Tekst van het Landstormlied, uitgegeven door het IIIe Landstormbataljon te Malang, 1941 NB. Bijlage bij inventarisnummer 13 (memoires over het jaar 1941)

  Thema's

 • 30 - Aantekeningen en verzamelde bescheiden tijdens zijn internering als krijgsgevangene in Japanse kampen, 1942-1945

  Thema's

 • 31 - Ingekomen brieven van zijn moeder Sophia Rosa Groen-De Vries, 1942, 1946 NB. Bijlage bij inventarisnummer 17, memoires 1946

 • 32 - Ingekomen brief van de sectie Oost- en West-Indische Zaken van het Militair Gezag, houdende toezending van het boek "Het Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger in den Strijd tegen Japan", 10 augustus 1945

  Thema's

 • 33 - Stukken betreffende zijn repatriëring naar Nederland, met dienststaat, 1946 NB. Bijlagen bij inventarisnummer 17 (memoires uit het jaar 1946)

  Thema's

  • Nederlands-Indië 1940-1945
 • 49 - Ingekomen beschikking van het ministerie van Buitenlandse Zaken, houdende afwijzing van zijn verzoek om vergoeding van geleden oorlogsschade, 14 oktober 1955 NB: Bijlage bij inventarisnummer 22 (Memoires 1954-1955

  Thema's

 • 52 - Stukken betreffende contacten met ex-krijgsgevangenen in de Japanse kampen: Ingekomen briefkaart van oud-gedienden van het bataljon Landstorm III te Malang bij gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag. 2 maart 1968

  Thema's

 • 53 - Stukken betreffende contacten met ex-krijgsgevangenen in de Japanse kampen: Ingekomen brief van A.J. Uniken van der Tuuk, houdende herinneringen aan de strijd tegen Japan in Ambon. 17 juli 1969

  Thema's

 • 54 - Stukken betreffende contacten met ex-krijgsgevangenen in de Japanse kampen: Fotografische gereproduceerd boekwerkje "Sersjant Frans, een rijmelarij wat mijn opa vertelde", samengesteld door Groen bij een reunie. Z.j NB. Bijlage bij inventarisnummer 15.1 (memoires 1943-1944)

  Thema's

 • 60 - Brochure, getiteld "Koers West", houdende voorlichting van de Repatriëringsdienst Indië, Z.j. (ca. 1946) NB. Bijlage bij inventarisnummer 17 (memoires 1946)

  Thema's

 • 62 - "Belevenissen van een Landstorm-soldaat gedurende en na afloop van de Tweede Wereldoorlog", memoires over de Japanse invasie en de bevrijding van Nederlandsch-Indië door L.F.M. Busselaar. Gestencild.
  2 januari 1955

  Thema's

 • 63 - Documentatie over de Japanse bezetting van Nederlandsch-Indië, de Birmaspoorweg en de kampen, met ingekomen stukken van comites van exgevangenen, 1967-1976 en z.j

  Thema's

 • 64 - Fragmenten van artikelen over Nederlandsch-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog, Z.j NB. Bijlagen bij inventarisnummer 12 (memoires 1939-1940)

  Thema's

 • 68 - Identiteitsbewijzen en attesten, uitgereikt door de Nederlandse en Nederlandsch-Indische instanties en door de Japanse bezetter, 1935-1942

  Thema's

 • 71 - Afschrift van een verzoek (van Sophia Rosa de Vries, weduwe van Jacques Groen) aan het ministerie van Overzeese Gebiedsdelen om een weduwenpensioen, met bijlagen ter opgave van haar financiële positie, 22 oktober 1946 NB. Bijlagen bij inventarisnummer 17 (memoires 1946)

  Thema's