Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van J.C. Tenkink [levensjaren 1899-1986], 1938-1985

Omschrijving

Mr. J.C. Tenkink (1899-1986) was voor de Tweede Wereld Oorlog referendaris en later hoofd van de Tweede Afdeling van het ministerie van Justitie. Na het vertrek van J.R.M. van Angeren naar Londen in mei 1940 werd Tenkink secretaris-generaal op het departement van Justitie, en als zodang kreeg hij te maken met de eerste periode van de bezetting door Nazi-Duitsland. Tenkink was onder andere betrokken bij de invoering van het persoonsbewijs. In maart 1941 nam Tenkink ontslag, omdat hij zich niet kon verenigen met de maatregelen van de bezetter.

Het archief bevat een dagboek over het ambtelijk handelen van J.C. Tenkink (1940-1941), correspondentie, stukken betreffende zijn benoeming en zijn ontslag, stukken over ordehandhaving in het eerste bezettingsjaar, vergaderingen met politie en procureurs-generaal over het te volgen beleid, evenals een beperkt aantal stukken over zijn werkzaamheden na zijn ontslag.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 24-27 - Stukken betreffende publicaties over de geschiedenis van het departement van Justitie in bezettingstijd en het optreden van het College van Vertrouwensmannen in 1944 - 1945, 1982 - 1985: Stukken betreffende de publicatie van mr. P.E. Mazel, In naam van het recht, De Hooge Raad en de Tweede Wereldoorlog; Exemplaren va het blad Vox Juslitiae, houdende artikelen van L.G. Karper over de functie van secretaris-generaal. Maart - april 1983; Briefwisseling met onderzoekers naar de geschiedenis van de arrestatie van ds K. Schilder. 1983; Doctoraalscriptie van H.W. van Asten, "Jetzt kommen die Vertrauensmänner unter dem Kommissar aus Utrecht", met correspondentie. 1982 - 1985

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers