Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Armwezen, 1866)1918-1947 (1966)

Omschrijving

De rol van de rijksoverheid bestond voornamelijk uit het houden van toezicht: de feitelijke uitvoering van de armenzorg berustte bij de plaatselijke kerkelijke en burgerlijke armbesturen. Onder de armenzorg viel ook de zorg voor krankzinnigen. Het archief, waaruit veel is vernietigd, is geheel op onderwerp geordend. Het bevat voornamelijk stukken over: het toezicht op de uitvoering van de Armenwet van 1912 door instellingen van weldadigheid en armenraden; ondersteuning van bijzondere groepen armlastigen in en buiten Nederland; werkverschaffing en steunverlening aan werklozen (jaren 1920-1933); toezicht op krankzinnigengestichten en de verpleging van krankzinnigen; opvang van Joodse vluchtelingen (vanaf 1939).

Het bureau of de ambtenaar belast met de zorg voor de Joodse vluchtelingen vormde een eigen archief. Zie hiervoor toegang 2.04.58 - Ministerie van Binnenlandse Zaken: Zorg voor de Vluchtelingen uit Duitsland,1938-1942

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers