Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van H.F.J. Mouwen [levensjaren 1912-1977], 1940-1973

Omschrijving

H.F.J. Mouwen (1912-1977) was tijdens de oorlog als militair in diverse functies werkzaam in Suriname: hij was officier bij de geheime dienst, hoofd van het interneringskamp Jodensavanne, onderhoofd van de Censuurdienst, Nederlands liaisonofficier in Frans Guyana en officier bij de Prinses Irene Brigade in Suriname.

Het archief bevat persoonlijke stukken over de loopbaan van de militair H.F.J. Mouwen, evenals stukken over het interneringskamp Jodensavanne voor NSB'ers en nazi sympathisanten te Suriname. Ook zijn er stukken aanwezig m.b.t. H.F.J. Mouwens activiteiten voor de censuurdienst en de geheime dienst ten tijden de Tweede Wereld Oorlog. Stukken m.b.t. de pro-geallieerde staatsgreep in Frans-Guyana in maart 1943, rapporten over de toestand in Suriname, en stukken over de Prinses Irene Brigade.

Indeling

 • Nederlandse instellingen en personen in Suriname
  • Overheid
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 28 - Wandaffiche, houdende een anti-Duitse spreuk naar een gezegde van Jacob Cats in het Engels, (1940-1945)

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 1 - Lijst van geïnterneerden, met doorslagen van brieven, die door geïnterneerden zijn verzonden, 1944

 • 2 - Ingekomen doorslag van een rapport over "De N.S.B. en hare leiders in Nederland vóór 10 mei 1940", opgesteld door mr. Lambers ten behoeve van het Nederlands-Indische gouvernement, z.j. NB. Dit rapport werd aangetroffen in de bagage van de uit Nederlands-Indië afkomstige N.S.B.-er T.

 • 3 - Doorslagen van instructies betreffende het beheer van het kamp Jodensavanne en van een ingekomen rapport over de ontsnapping van twee ingezetenen, 1942-1944

 • 4-11 - Stukken betreffende geheime dienst- en censuuraangelegenheden, waaronder ingekomen doorslag van een anti-Engelse circulaire, opgesteld door Vénard, 6 maart 1942 (inventarisnummer 5); doorslagen van rapporten, nota's en telegrammen betreffende de machtsovername in Frans Guyana door pro-geallieerd bewind, maart-juni 1943 (inventarisnummer 6); Ingekomen nota van J.C. Kielstra aan het hoofd van de Inlichtingendienst, houdende ontevredenheidsbetuiging aan Mouwen en Mörzer Bruyns naar aanleiding van hun missiven, beschreven op voorlopig inventarisnummer 19, 17 december 1943 (inventarisnummer 10); correspondentie met het hoofd van de censuurdienst in Trinidad bij de zending van een fles jenever en over Britse censuurstempels, 1943-1944 (inventarisnummer 11)

 • 12 - Stukken betreffende werkzaamheden van Mouwen bij de censuurdienst in Suriname: ingekomen instructies van A. Mörzer Bruyns, hoofd van de Censuurdienst, over de organisatie van de dienst, 1942-1944

 • 13-18 - Stukken betreffende bemoeienis van Mouwen met een staatsgreep in Frans Guyana ten gunste van de geallieerden, 1943 NB. Inventarisnummers bevatten (doorslagen van) rapporten over de toestand in Frans Guyana en de machtsovername. Tevens is een doorslag van een rapport aan het hoofd van de Inlichtingsdienst van Suriname over de oprichting van een "division des Antilles" uit reservisten van Martinique, Quadeloupe en Frans Guyana ter assistentie van de Verenigde Staten ter bevrijding van Indo-China, met ingekomen doorslag van een begeleidnota van het hoofd van de Inlichtingendienst aan de Gouverneur van Suriname. 10, 11 augustus 1943 (inventarisnummer 16). Luchtfoto's, vermoedelijk genomen tijdens de staatsgreep, van Frans Guyana zijn aanwezig in inventarisnummer 17. Verder is aanwezig: "La liquidation du bagne", ingekomen rapport van "veroordeelde nr. 16724" over het bagno in Frans Guyana en zijn liquidatie tijdens de Tweede Wereldoorlog. z.j., 1 bandje (inventarisnummer 18)

 • 19 - Doorslag van een rapport van Mouwen en A. Mörzer Bruyns, resp. onderhoofd en hoofd van de Censuurdienst aan het hoofd van de Inlichtingendienst over een in opdracht van kolonel J. Meyer gesteld "rapport
  over den algemeenen toestand van Suriname", met doorslag van dit rapport, 17 juni 1943

 • 20-22 - Stukken betreffende het optreden van Mouwen als redacteur van het maandblad "De Kwaker", contactblad van de Prinses Irene Brigade in Suriname, 1942-1943 NB. Onder andere exemplaren van de eerste 3 nummers, maart-mei 1943 en een ingekomen en door Mouwen gecorrigeerd concept van een artikel over de toestand van Frans Guyana na de staatsgreep

 • 23 - Ingekomen afschrift van een nota van het hoofd van de IVe Afdeling van het Nederlandse departement van Overzeese Gebiedsdelen over een vordering van het Londens Comité van het Rode Kruis, met doorslag van het antwoord. juli, augustus 1945

  Thema's

 • 24 - Correspondentie van Mouwen, voormalig hoofd van het interneringskamp Jodensavanne, met de Territoriaal Commandant van Suriname over een verzoek van een ex-gedetineerde om enige geïllustreerde bladen met
  artikelen over zijn bij een vliegtuigongeluk omgekomen broer terug te mogen ontvangen, september-oktober 1946

 • 27 - Tijdschriftpagina houdende een foto van Rotterdam na het bombardement, 1940

  Thema's

 • 29 - Fotokopieën van plattegronden van de synagoge en het kerkhof Jodensavanne door Sprey, maart 1946,z.j.

 • 31 - Fotokopieën van de bladzijden 172 en 173 van het boek van Jos Fontaine, Zeelandia, de geschiedenis van een fort (Zutphen 1972), houdende vermelding van het neerschieten van twee geïnterneerden bij het fort
  Zeelandia in Paramaribo in 1942, ca. 1973

 • 35 - Documentatie betreffende de staatsgreep in Frans Guyana van maart 1943, met stukken betreffende de Braziliaanse Militaire Missie in Frans Guyana, 1942-1943

 • 36 - Stukken betreffende censuurpolitiek in diverse landen en fotokopieën van afdrukken van Surinaamse censuurstempels, 1942-1943

 • 39 - Foto's van zijn (Mouwen) periode in Suriname met een brief van prof. Temminck Groll van de TH Delft betreffende foto's van de Jodensavanne, ca. 1942-1944

 • 40 - Manuscript "De Geschiedenis van het detachement der K.N. Brigade 'Prinses Irene' in Suriname", z.d.