Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van F.C. Gerretson [levensjaren 1884-1958], (1608) 1904-1958; familie Gerretson, 1816-1948

Omschrijving

Prof. dr. F.C. Gerretson (1884-1958) was van 1925 tot 1954 hoogleraar geschiedenis aan de universiteit van Utrecht. Daarnaast was hij van 1951 tot 1956 lid van de Eerste Kamer voor de Christelijk Historische Unie (CHU). Gerretson was tevens actief als dichter en als strijdbare rechtse publicist. In 1925 was Gerretson betrokken bij de oprichting van de beweging "De Nationale Unie". Deze had tot doel te komen tot een rechts-nationale bundeling. In de periode 1932-1934 fungeerde hij als voorzitter van de Nationale Unie. Hij zocht samenwerking met allerlei verwante splinterpartijen om een sterker machtsblok te vormen. Dit leidde tot de fusie van de Nationale Unie met de Algemeene Nederlandsche Fascistenbond (ANFB) van Jan Baars onder de naam Corporatieve Concentratie. Gerretson was een bestrijder van de in zijn ogen on-Nederlandse NSB. Nadat de Duitsers ons land waren binnengevallen spande Gerretson zich in om het bestuursapparaat van ons land en het Koninkrijk in stand te houden. Hij was als adviseur betrokken bij de oprichting van de Nederlandse Unie, die eenzelfde bundeling van krachten nastreefde als de Nationale Unie, maar daar evenmin in slaagde. In de oorlog is hij enige dagen door de Duitse bezetter gegijzeld. Hij behoorde tot de Indische gijzelaars. Buiten de hiervoor genoemde activiteiten heeft hij zich tijdens de oorlog van de politiek verre gehouden en zich vooral aan de geschiedwetenschap gewijd.

Het archief bevat een aantal stukken van zijn ouders en enkele andere familieleden. Daarnaast omvat het particuliere stukken, een omvangrijke correspondentie met historici, letterkundigen en politici uit de jaren 1892-1958 (inventarisnummers 369-571), en stukken over de Nationale Unie (1925-1934) en Nederlandse Unie, de Indologische Faculteit in Utrecht, de CHU en zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer. Het archief bevat verder publicaties, aantekeningen, artikelen en redevoeringen over de Nederlandse geschiedenis, de koloniale geschiedenis en politiek, de Groot-Nederlandse gedachte, de Vlaamse beweging, zijn bijdrage aan de oppositie tegen het Nederlands-Belgisch verdrag (1925), de Geschiedenis der Koninklijke en zijn literair werk (pseudoniem: Geerten Gossaert).

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Overheid
  • Niet-Overheid
 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 772 - Voorlopige vergunning, hem door de Commissie van Herstel en Zuivering van de Rijksuniversiteit te Utrecht verleend, om zijn werkzaamheden aan de universiteit te hervatten, 1945

  Thema's

 • 2102 - Correspondentie met mgr.J.H.G.Jansen, aartsbisschop van Utrecht, over een audiëntie. 1933

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers