Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van ds. W.H. Lieftinck [levensjaren 1865-1922], 1878-1920; prof. dr. P. Lieftinck [levensjaren 1902-1989], 1917-1982

Omschrijving

Het archief van de familie Lieftinck bevat een aantal stukken van minister P. Lieftinck (1902-1989). Lieftinck was voor de oorlog hoogleraar economie aan de Economische Hogeschool in Rotterdam. Tijdens de oorlog werd hij als gijzelaar geïnterneerd in Buchenwald, Haaren, St. Michielsgestel en als krijgsgevangene in Lissa, Schildberg en Neubrandenburg. Na de oorlog stapte hij over van de Christelijk Historische Unie (CHU) naar de Partij van de Arbeid (PvdA). Hij was minister van Financiën van 1945 tot 1952. Lieftinck gold als een van de architecten van de wederopbouw. Van 1956 tot 1971 was hij directeur van de Wereldbank en van 1956 tot 1976 bewindvoerder van het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Hij brak in april 1971 met de PvdA en werd lid van DS'70. Het archief bevat stukken van particuliere aard, stukken betreffende de functies van P. Lieftinck als secretaris van de Economische Raad en hoogleraar in de Economie in Rotterdam, aantekeningen en teksten over sociaal-economische onderwerpen die tijdens de oorlog en deels in gevangenschap zijn geschreven, als minister van Financiën, en als gedelegeerde en bewindvoerder van de Wereldbank en het IMF te Washington.Daarnaast bevat het archief diverse stukken van zijn vader, ds. W.H. Lieftinck (1865-1922), meest persoonlijke stukken.

Indeling

 • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 42 - Teksten van toespraken, door hem gehouden op Koninginnedag 1943 en Nieuwjaarsdag 1945, met aantekeningen over het verloop van de oorlog,1943, 1945 en z.d.

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 35 - Stukken betreffende zijn werkzaamheden als lid van de commissie tot vaststelling van richtlijnen voor vergoeding van geleden oorlogsschade, het ontslag van leerkrachten in het onderwijs, en zijn verblijf in Duitse krijgsgevangenschap, 1940, 1942-1945 en z.d.

  Thema's

 • 41 - Aantekeningen betreffende de plannen tot politieke en staatkundige vernieuwing in Nederland na de oorlog, met concepten van de doelstellingen van de Nederlandsche Volksbeweging,
  1943 en z.d.

  Thema's