Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van Ds. J. van der Meulen, 1942-1967

Omschrijving

Dominee Van der Meulen leefde van 27 maart 1892-8 maart 1966 en was predikant te Schiedam van 12 februari 1931 tot 7 april 1946.

Het archief bevat voornamelijk brieven met personen in Duitsland en daarnaast circulaires door ds. Van der Meulen voor de in het buitenland verblijvende Schiedammers.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 73 - Uittreksels uit diverse brieven aan ds. van der Meulen van in Duitsland tewerk gestelde Schiedammers

    Thema's

  • 76 - Stukken betreffende de door Van der Meulen gevoerde correspondentie met in Duitsland tewerkgestelde Schiedammers

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers