Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van Droste's Cacao- en Chocoladefabrieken NV te Haarlem

Omschrijving

Zie de door ons geselecteerde inventarisnummers.

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 50 - Correspondentie en documentatie betreffende de mobilisatie van personeel. 1939

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers

 • 51 - Diverse correspondentie zonder onderling verband. 1939-1945

  Thema's

 • 64 - Verslagen van de bijeenkomsten van de fabrikantenkring Haarlem. 1943-1945

  Thema's

 • 325 - Schade- en taxatierapporten na de bomaanval op 8 dec. 1942, met verslag uit 1989 over de luchtaanval door dhr. P. de Vries te Overveen. 1942, 1989

  Thema's

 • 600 - Stukken betreffende leveranties aan de Duitse Wehrmacht. 1940-1946

  Thema's

 • 677 - Stukken betreffende transportproblemen van sollicitanten in mei, juni en juli 1945. 1945

  Thema's

 • 719 - Stukken betreffende de nasleep van de oorlogsjaren, met lijst van personeelsleden, die in de oorlog het leven hebben verloren, met drie personeelskaarten. 1946-1948, 1953, 1967

  Thema's

 • 746-754 - Correspondentie en lijsten van werknemers betreffende arbeidstijdverkortingen en wachtgeldregelingen. 1944-1945

  Thema's

 • 788 - Stukken betreffende voedseldistributie onder personeelsleden, salarissen. 1942, 1943

  Thema's

 • 789 - Stukken en foto's van de Drostefabriek als Centrale Keuken en distributiecentrum van voedselpakketten, 1944-1945, met foto's en voedselbonnen en foto's van de 1e zending cacaobonen op 7 juli 1945. 1944-1945

  Thema's

 • 920 - Huishoudelijke recepten en verslag van een bezoek aan de centrale keuken. 1941-1942

  Thema's

 • 946 - Correspondentie met div. banken betreffende de tegoeden,die tijdens de Tweede Wereldoorlog waren geblokkeerd. 1946, 1948

  Thema's