Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van dr. M. van Blankenstein [levensjaren 1880-1964], (1884) 1940-1961

Omschrijving

Dr. M. van Blankenstein (1880-1964) was vanaf 1906 werkzaam bij de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC). Hij was onder meer correspondent in Berlijn (1909-1920) en algemeen diplomatiek correspondent. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef hij in Londen waar hij hoofdredacteur was van Vrij Nederland. Na de oorlog was hij medewerker van Het Parool. Naast zijn journalistieke werk schreef Van Blankenstein boeken over zijn buitenlandse ervaringen en Nederlands-Indië (Indonesië). Blankenstein had een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk van contacten, waarmee hij correspondeerde.

Het archief van Blankenstein bevat correspondentie uit de jaren 1940-1961. Deze bevinden zich in de inventarisnummers 1-488 (ingekomen brieven met minuut-antwoord). Er zijn onder andere brieven van American broadcasting station in Europe, British broadcasting Corporation, Gemeenschap oud-illegale werkers in Nederland, J.W. Albarda, L.A. Donker, W. Drees, P.S. Gerbrandy, P. Geyl, M. Hatta, G.J. Heuven Goedhart, E. Hoornik, Th. Joekes, A.M. Meerloo, P. Rijkens, H.W. Sandberg, Soekarno, A.W.L. Tjarda van Starkenborch en J.A. Veraart. Verder zijn er teksten van zijn toespraken voor Radio Oranje, materiaal over het redactiebeleid van Vrij Nederland, waarbij met name de vraag speelt wat in oorlogstijd wel en niet gepubliceerd kan worden, en materiaal over naoorlogse journalistieke activiteiten. Tenslotte zijn er wat stukken van persoonlijke aard. Het archief bevat gedeponeerd archief van zijn zoon dr. H. van Blankenstein.

Thema's

Indeling

 • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
 • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
  • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

 • 119 - Correspondentie met Gemeenschap oud-illegale werkers Nederland, 1947

  Thema's

 • 489 - Stukken houdende de tekst van toespraken gehouden voor Radio Oranje, 1940-1943

  Thema's

 • 491 - Schrijven van de voorzitter van de Raad van Commissarissen van The
  Netherlands Publishing Company Ltd., P. Rijkens, houdende zijn benoeming tot hoofdredacteur van het blad Vrij Nederland, juni 1942

  Thema's

 • 495 - Briefwisseling met de minister zonder portefeuille, mr. J.A.W. Burger, over diens bijdragen in de rubriek Gegist Bestek; de weergave van zijn ministeriële redevoeringen en bijzonderheden over generaal De Gaulle. Met
  manuscript-artikelen van minister Burger, 1943-1944 en z.d.

 • 496 - Briefwisseling betreffende het beschikbaar stellen van ruimte in het blad "Vrij Nederland" voor de rubriek der Engelandvaarders Gegist Bestek, over aard en gehalte van de artikelen in deze rubriek en de opheffing ervan, 1943-1944

  Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers