Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van dr. L.W. Nieland

Omschrijving

Lubbertus Willem Nieland, geb. Leeuwarden 3 aug. 1901 en overl. 13 mei 1945. Hij studeerde aan het gymnasium en de universiteit te Groningen, promoveerde aldaar cum laude in 1933. In 1929 werd hij bekroond voor zijn oplossing van de prijsvraag van het Wiskundig Genootschap. Aanvankelijk was hij werkzaam als leraar aan het gymnasium te Groningen, van 1930-1940 als burger-leraar aan het Koninklijk Instituut van de Marine te Den Helder. Na de opheffing van dit instituut was hij werkzaam aan de universiteit van Utrecht. In overleg met prof. Wolff nam hij diens colleges over, toen het deze in verband met zijn Joodse afkomst onmogelijk werd colleges te geven. Woonachtig in Putten werd hij tijdens de beruchte razzia op 1 oktober 1944 weggevoerd naar Duitsland, alwaar hij in een ziekenhuis overleed.

Het archief bevat correspondentie.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)