Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Inventaris van het archief van dr. H.J. van Mook [levensjaren 1894-1965], 1917-1964

Omschrijving

Dr. H.J. van Mook (1894-1965) werd na zijn studie Indologie in Leiden ambtenaar in Nederlands-Indië. Daar klom hij op tot Luitenant Gouverneur-Generaal (LGG). Na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië werd hij minister van Koloniën in Londen. In september 1944 werd hij opnieuw benoemd tot LGG. Deze functie bekleedde hij tot november 1948. Mook gold als de belangrijkste voorvechter van het akkoord van Linggadjati, maar in 1948 verloor hij het vertrouwen van de Nederlandse politiek en werd vervangen door dr. L.J.M. Beel. Na zijn ontslag bekleedde hij functies in het buitenland en stierf in 1965 in Frankrijk.

Het archief bevat correspondentie, nota's, redevoeringen. Tot de onderwerpen die aan de orde komen behoren onder meer: Van Mook's betrokkenheid bij de radiorede van Koningin Wilhelmina van 6 december 1942 waarin staatkundige hervormingen van het koninkrijk werden aangekondigd, materiaal over de oorlog tegen Japan, voorbereidingen voor het herstel van het Nederlands gezag, plannen voor de naoorlogse wederopbouw, de situatie in Nederlands-Indië na de Japanse capitulatie, de onderhandelingen met Indonesië, de eerste Politionele Actie en zijn ontslag.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid
  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

  • 140 - Stukken betreffende de ontevredenheid onder Nederlandse ex-krijgsgevangenen te Manilla inzake de schaarse berichtgeving over de vrouwenkampen op Java. Afschriften, Oktober 1945

    Thema's

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers