Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van dr. A.J. Piekaar [1910-1990] over de jaren 1933-1990

Omschrijving

Arie Johannes Piekaar werd op 28 februari 1910 te Rotterdam geboren. Tussen 1934 en 1949 was hij werkzaam als Indisch bestuursambtenaar, aanvankelijk in de
Residentie Atjeh en Onderhorigheden, na zijn internering gedurende de Japanse bezetting (1942-1945) bij het Algemeen Regeringscommissariaat Borneo en de Grote Oost. Vanaf 1948 was hij tot de soevereiniteitsoverdracht secretaris van de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon waarna hij tot 1953 werkzaam was bij het Nederlandse Hoge Commissariaat te Djakarta. In 1953 repatrieerde hij naar Nederland.

Het archief bevat een aantal stukken met betrekking tot de oorlogsperiode in Atjeh (Japanse bezetting) en stukken betreffende de toekenning van de Verzetster Oost-Azië. Eén inventarisnummer heeft betrekking op de oorlog in Nederland.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen in Nederlands Indië
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers