Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief van de gemeente Rucphen 1945-1960

Omschrijving

Het archief bevat de neerslag van taken en activiteiten van de gemeente.

Inventarisnummer 0191 bevat notulen van de gemeenteraad, 1934-1961. Onder inventarisnummer 0194 zijn stukken betreffende de verkiezing van de leden van de tijdelijke gemeenteraad op 24 juli 1945 te vinden. Inventarisnummer 0199 bevat presentielijsten voor de vergaderingen van de gemeenteraad, 1940-1963. Circulaires over het weer actief worden van de reguliere gemeenteraden en het beëindigen van de bijzondere bevoegdheden van de colleges van burgemeesters en wethouders (tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gemeenteraden ontbonden door de Duitse bezetter) bevinden zich in inventarisnummer 0203. In het hoofdstuk burgerlijke stand zijn overlijdensregisters 1940-1959 te vinden (daar wordt verwezen naar het archief van de ambtenaar van de burgerlijke stand). Inventarisnummers 0440-0451 bevatten stukken betreffende opneming en afvoering van bevolkingsregisters, 1945-1952. Inventarisnummers 0522-0527 bevatten stukken betreffende onbezoldigde gemeenteveldwachters onder andere met betrekking tot de jaren 1941, 1944-1946. Hier kunt u in de gedeeltes over de oorlogsjaren mogelijk relevante informatie vinden.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria

Overige door ons geselecteerde inventarisnummers