Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief SDAP

Omschrijving

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP). Opgericht in 1894 te Zwolle. In 1940 werd de partij op nonactief gesteld; een collaborerend deel van de aanhang ging door onder de naam Nederlandse Socialistische Werkgemeenschap. In 1945 werd de SDAP heropgericht.

Uit de periode 1940-1945 zijn weinig stukken aanwezig: voornamelijk liquidatie-stukken van federaties en afdelingen en heroprichtingen van afdelingen en enige andere stukken uit de oorlogsperiode. Zie hoofdstuk II. De Sociaal-democratie in bezettingstijd 1940-1945.

Thema's

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarisnummers die voldoen aan de criteria