Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Pieter Geyl

Omschrijving

Hoogleraar Nederlandse geschiedenis, University College, Londen (1919-1935), Hoogleraar Algemene en vaderlandse geschiedenis na de Middeleeuwen, Utrecht (1935-1937). De oorlog die in 1940 over Nederland losbrak betekende niet aanstonds een keerpunt in Geyls leven. Maar zijn verzet tegen het Duitse totalitarisme had hem toch zozeer op de voorgrond gebracht dat hij op 7 oktober 1940 samen met een honderd andere vooraanstaande Nederlanders als gijzelaar werd geïnterneerd. Dat geschiedde eerst in Buchenwald, later in diverse Nederlandse gijzelaarskampen. Levensgevaar was er niet direct bij, maar de onttrekking aan het actieve leven was toch een kwelling voor iemand die zo met de actualiteit meeleefde als Geyl. In het kamp bloeiden de gesprekken en de sonnetten: een creatieve uitvloeiing die na de oorlog resulteerde in de bundel O Vrijheid!.. Sonnetten (1945). In 1944 werd hij ontslagen uit de internering wegens een reumatische aandoening.

Indeling

  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)
  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid

Inventarissen