Navigatie en titel overslaan

Gevonden >
Archief Parool, Het (Amsterdam)

Omschrijving

Het Parool begon als illegale krant in 1941 tijdens de Tweede Wereldoorlog; in herfst 1944 werd de Stichting Het Parool opgericht, die na de bevrijding als uitgever van het dagblad Het Parool ging fungeren; voorzitter van de stichting was Frans Goedhart en secretaris Wim van Norden, die tevens als directeur van de krant ging fungeren.

Het archief bevat: notulen van de vergaderingen van het bestuur van de stichting 1944-1968; correspondentie van de stichting 1945-1976; notulen van de vergaderingen en correspondentie van het curatorium 1950-1977; notulen van de vergaderingen en correspondentie van de Bestuursraad, vanaf 1960 de Raad van Commissarissen 1957-1968; agenda's directiesecretariaat 1947-1981; vergaderstukken en correspondentie van de directie 1945-1975; stukken betreffende de relatie tot De Telegraaf 1946-1963; idem het Algemeen Handelsblad, Trouw, Vrij Nederland en andere bladen; stukken betreffende Persraad en perszuivering 1945-1954; stukken betreffende geschiedschrijving van Het Parool door Gerard J.M. van het Reve, Hans Daalder, Madelon de Keizer, Paul Koedijk en Gerard Mulder

Thema's

Indeling

  • Nederlandse instellingen en personen na de bevrijding
    • Niet-Overheid
  • Nederlandse niet-overheidsinstellingen en personen voor en tijdens de bezetting in Nederland (1930-1945)

Inventarissen